VUC amager – Undervisningsmiljø

VUC amager – Undervisningsmiljø

VUC Hvidovre – Amager – Udvikling af designkoncept og innovativt arbejdsmiljø, både for medarbejdere og for elever.
Vision:  ET GODT STED AT VÆRE

VUC ønsker ikke kun at være undervisningsinstitution, de ønsker at være et sted der er rart at være,
et sted hvor daglig sparring og ideer til nye undervisningsformer bliver til.

Opgaven for Amager og Hvidovre har er delt over flere etaper.

Den 1. etape er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og omfatter et overordnet designkoncept ud fra en brugerproces og analyse af begge bygninger.

Deres vision og mål er at få både lærer og elever til at opgradere skolens faciliteter til at kunne bruges til udvikling, sparring, daglig dialog og til at danne rammen om nye undervisningsmetoder.
Gennem forskellige præcise processer, har vi sammen kortlagt behov og ønsker.

Resultatet er en udbygning af skolen på Amager med en pavillon og indretning af gangarealer, som skal fungere som grupperum til gruppearbejde i undervisningen, lektielæsning efter skoletid og til bare at hænge ud mellem lektioner.

Yderligere er vi i gang med ombygning for at sikre lærerne bedre arbejdsvilkår i gode, lys lokaler med tilhørende rum til fordybelse og møde, for igen at understøtte behovet for daglig sparring og forberedelse.