DAMAN – Et Identitetsskabende designkoncept med indretning af arbejdsmiljø

DAMAN – Et Identitetsskabende designkoncept med indretning af arbejdsmiljø

DAMAN – Et Identitetsskabende designkoncept med indretning af arbejdsmiljø.
Daman er en dansk baseret digitalvirksomhed, der udvikler IT løsninger til medicinalvirksomheder.
I forbindelse med flytning til nye lokaler, har de kontaktet cphRUMdesign for udvikling af nyt spaceplanningskoncept med tilhørende identitetsskabende RUMdesign.
Deres vision og mål var at få et åbent kontor fællesskab med karakter og med innovative og sjove supportfaciliteter, for meget få midler
Gennem en kort og præcis proces, fik vi kortlagt behov og ønsker.
Vi udarbejdede derefter et koncept bestående af et stort åbent kontormiljø med klare farver, egne statements og varierende arbejdszoner og opholdszoner.
Supportfaciliteterne består af et stort køkken/barområde med afskærmning til innovativt område med snurretoppestole og LEGOvæg.
Lejemålet indeholder også bestyrelseslokale/møderum og 2 mindre samtale, snakke rum.
Der er pt. 14 ansatte i Daman